AdaFiy.com sitesi Kayıtlı Kullanıcı Sözleşmesi 1) TARAFLAR İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“ Sözleşme”). “AdaFiy.com sitesi ve TELEGRAM Uygulamaları ve gizli/açık Telegram kanalları ve grupları ile (ii) www.adafiy.com (“ Platform”)olarak anılacaktır. AdaFiy.com sitesi ve TELEGRAM Uygulamaları ve gizli/açık Telegram kanalları ve grupları Mobil Uygulamaları üzerinden erişilen Platform’a üye olan kişi/kişiler (“Kullanıcı”) arasında akdedilmektedir.bu sözleşmeyi kabul eden üye olan her kullanıcı kullanıcı olarak anılacaktır. 2) TANIMLAR Söz konusu belirtilen www.AdaFiy.com ve TELEGRAM grubu üzerinden oluşturulan tüm özel grublar üzerinden erişilen, Kullanıcı’ların Kripto Para ile ilgili işlemlerine olanak sağlayan Platform’u işleten platformu ifade eder. Destek Hizmetler destek@adafiy.com. elektronik posta adresi üzerinden sağlanacak destek hizmetlerini ifade eder. Kripto Para Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin ve Ripple gibi Platform üzerinde işlem yapma hakkı tanınan dijital para birimlerini ifade eder. Kullanıcı Platform’a üye olan ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan ve karşılığında Sözleşme’de bulunan hususları kabul eden gerçek kişiyi ifade eder. Kullanıcı Hesabı/Hesapları Kullanıcı’nın, Platform’u kullanabilmek amacıyla üye olması sonucu oluşturulacak kullanıcı hesabını/hesaplarını ifade eder. Kullanım Koşulları www.adafiy.com/sozlesme linki üzerinden erişilecek olan, kullanım koşullarını ifade eder.Telegram ve her türlü sosyal medya platformlarında kullanılacak bilgi ve işlemi dahildir. Mücbir Sebep Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi, siber saldırı ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Taraflar’ın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olayları ifade eder. Platform AdaFiy.com sitesi ve TELEGRAM Uygulamaları ve gizli/açık Telegram kanalları ve grupları üzerinden erişilen Platform’u ifade eder. SMS Cep telefonu aracılığıyla iletilen kısa mesajları ifade eder. Ücret Tarifesiüzerinden erişilecek olan, ücret tarifesini ifade eder. Yardım/Destek Merkezi destek@adafiy.com üzerinden erişilecek olan, Yardım/Destek Merkezi’ni ifade eder. 2)SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI İşbu Sözleşmesi, kripto para alıcısı ve satıcısını bir araya getiren bir pazaryeri uygulaması olan ve Kullanıcı’ya kripto para alım-satım ve takas işlemleri için teknolojik imkân tanıyan Platform üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde Kullanıcı ve aracı firma AdaFiy.com sitesi ve TELEGRAM Uygulamaları ve gizli/açık Telegram kanalları ve grupları karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 3) TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3.1. Kullanıcı, üye olurken Sözleşme’nin tüm hükümlerini ayrı ayrı okuyup anladığını ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.2. Kullanıcı, Grubu sadece işbu Sözleşme’de tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Platform’u kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Platform’u kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan bizzat kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.3. Kullanıcı, Kripto Para’lar ile ilgili BDDK (Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu) tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır. 3.4. Kullanıcı, Platform’u kullanabilmek için 18 yaşından büyük olduğunu, bu bilgiyi hatalı vermesi halinde/sebebiyle doğacak tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.5. Kullanıcı, Platform’da işlem yapabilmek için gerekli olan ödemeleri eksiksiz olarak gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde Kullanıcı Hesabı ile işlem yapmasını engelleyebilecektir. 3.6. Kullanıcı, Platform’u kullanması veya Kullanıcı Hesabı üzerinden işlem yapması neticesinde doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan bizzat kendisi sorumludur. Platform AdaFiy.com sitesi ve TELEGRAM Uygulamaları ve gizli/açık Telegram kanalları ve grupları üzerinden erişilen Platformlar işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde, Kullanıcı, GRUBUN (yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla AdaFiy.com sitesi ve TELEGRAM Uygulamaları ve gizli/açık Telegram kanalları ve grupları bünyesinde görev alan hiçbir tüzel ve gerçek kişiyi) herhangi bir surette hukuki ve cezai anlamda sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.7. Kullanıcı, Platform’u kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden bizzat kendisi sorumludur. 3.8. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle AdaFiy.com sitesi ve TELEGRAM Uygulamaları ve gizli/açık Telegram kanalları ve grupları herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, Kullanıcı AdaFiy.com sitesi ve TELEGRAM Uygulamaları ve gizli/açık Telegram kanalları ve grupları derhal tazmin edecektir. Kullanıcı, ilk bildirimi üzerine ilgili AdaFiy.com sitesi ve TELEGRAM Uygulamaları ve gizli/açık Telegram kanalları ve gruplarına ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 4)AdaFiy.com sitesi ve TELEGRAM Uygulamaları ve gizli/açık Telegram kanalları ve grupları ve HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. Kullanıcılar arasında gerçekleşen alım-satım vb. işlemlerde esas alınacak fiyat bizzat Kullanıcı’lar tarafından belirlenmekte olup aracı konumundaki platformun, talep ilişkisi uyarınca belirlenen fiyatların değişmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, bu nedenlerden ötürü doğacak tüm zararlardan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.2. platform, benzer Kripto Para alım satımı gerçekleştiren platform ve işletmelerden bağımsız bir şirket olup, hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi değildir. Kullanıcı, başka platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı platform'yu sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.3. Platform üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır.Platform tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar sadece bilgilendirme ve tavsiye niteliğinde olup kesinliği, doğruluğu garanti edilmemektedir. Tüm içerikler Kullanıcı’ya direkt olarak olduğu gibi sunulmaktadır. Bu doğrultuda verilerin birbiriyle çelişkili veya tutarsız olması mümkün olup bu tür durumlardan dolayı Platform'nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, içeriklerin kullanılması sebebiyle doğabilecek kâr kayıplarından ya da menfi zararlardan Platform sorumlu tutmayacaktır. 5) FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 5.1. Platform’da sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran Platform’dur. (Üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar bu maddenin istisnası niteliğindedir.) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı Platform'ya aittir. Platform’a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, kesinlikle yasaktır. 5.2. Kullanıcı, Platform'nun (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanı, markası, tasarım konsepti, logosu, alan adı dahil fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla üçüncü kişiler nezdinde yanıltıcı izlenimler uyandıracak, piyasada iltibas yaratacak ve haksız rekabete zemin oluşturacak herhangi bir unsuru kullanmayacağını/eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3. Kullanıcı’nın, işbu madde altındaki hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni niteliğinde olup aykırı davranışlardan doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Platform tüm zararını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 6) ÜCRETLENDİRME 6.1. Platform işbu Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetler ve aracılık faaliyetleri karşılığında alacağı ücrete ilişkin ayrıntılar Platform’da yer alan Ücret Tarifesi’nde ilan edilmektedir. Bu sayfada yer alan tarifeler, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. 6.2. Platform üzerinden yapılan Kripto Para işlem ücretlerine tabi olup bu ücretler geri alınamaz, iade edilemez. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü işlemlerden dolayı Platformu sorumlu tutmayacağını ve hizmete ilişkin Platforma yaptığı ödemenin iadesini istemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 7) GİZLİLİK POLİTİKASI VE SORUMSUZLUK BEYANI 7.1. Platform, Kullanıcı’nın şahsi bilgilerini gizli tutacağını ve bunu sağlamak amacıyla elinden gelen tüm çabayı sarf edeceğini beyan eder. Gizliliğin sağlaması amacıyla kullanılacak yöntem Platform'nun takdirinde olup Platform bu amaçla uygun gördüğü tüm çevrim için veya çevrimdışı sistemleri kullanabilecektir. Kullanıcı, Platform'nun bu amacın gerçekleşebilmesi için üçüncü kişiler ile işbirliği yapmasına izin vermektedir. 7.2. Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve sair mevzuatı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Kullanıcı bilgilerin Platform’dan talep edilmesi halinde Platform, bu bilgileri ilgili merciler ile paylaşabilir. Bu durum gizlilik yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmeyecektir. 7.3.Platform, üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde iş birliği yapabilir. Platform bu iş birliklerinde kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim ve/veya pazarlama yapacak ve bu sayede Kullanıcı’nın sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunacaktır. 7.4.Platform, Platform içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir veya bu sitelere yönlendirebilir. Kullanıcı’nın bu şekilde eriştiği üçüncü parti sitelerde uygulanan gizlilik uygulaması ve politikaları ile barındırdıkları içeriklerden Platform sorumlu değildir. 8) MÜCBİR SEBEP Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi, siber saldırı ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Platform, Sözleşme yapıldığı sırada mevcut değilken, sonradan aniden gerçekleşen, önceden tahmin edilemeyen, taraflara kabili isnat olmayan, önlenemeyen, giderilemeyen ve edimini yerine getiremeyen tarafın alternatif kaynaklar, iş sürekliliğini sağlama planları veya başka yöntemlerle önüne geçmesinin mümkün olmadığı, borcun işbu Sözleşme’ye uygun olarak ifasını imkansız veya ifayı talep etmenin objektif iyiniyet kuralına açık aykırılık oluşturacağı Mücbir Sebep olarak sayılan nedenlerin ortaya çıkması halinde, Sözleşme’de belirlenen yükümlülüklerini yerine getiremeyebilir. 9) BÖLÜNEBİLİRLİK İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmünün bir kısmının) yargı yetkisini haiz bir mahkeme veya idari makam tarafından geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı bulunması halinde, diğer hükümler yürürlükte kalmayı sürdüreceklerdir. Eğer herhangi bir geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı hüküm belli bir kısmının çıkartılması halinde geçerli, uygulanabilir ve yasal hale gelecekse, söz konusu hüküm üzerinde Taraflar’ın ticari maksatları göz önünde bulundurulmak suretiyle Platform tarafından gereken her türlü tadil tek taraflı olarak yapılabilecektir. 10) BÜTÜNLÜK VE DEĞİŞİKLİK Kullanım Koşulları, Yardım Merkezi’ne ilişkin düzenlemeler, Ücret Tarifesi, Politika ve Taraflar’ın karşılıklı yükümlülüklerine dair Platform’da yer alan her türlü bilgilendirme (Tavsiye niteliği taşıyan istatistiki bilgiler işbu Sözleşme kapsamında yer almamaktadır.) işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. Platformun bu linklerde yer alan düzenlemelerde Kullanıcı’nın iznine gerek olmaksızın tek taraflı ve hukukun emredici kurallarına uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklı olup ilgili değişiklikler gerçekleştirildiği tarih itibariyle Kullanıcı için de bağlayıcı olacaktır. 11) YÜRÜRLÜK İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Platform’a elektronik ortamda üye olması ile yürürlüğe girecek olup işbu Sözleşme hükümleri uyarınca feshedilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. 12) BİLDİRİMLER İşbu Sözleşme’ye ilişkin gerçekleştirilecek tüm yazışmalar için Kullanıcı’nın Kullanıcı Hesabı oluştururken tanımlamış olduğu e-posta adresive telegram hesabı kullanılacak olup Taraflar iletişimlerini bu telegram hesabı üzerinden gerçekleştireceklerdir. İlgili telegram hesabı üzerinden gerçekleştirilen yazışmalar, yazılı iletişim niteliği taşımaktadır. Taraflar, telegram hesabı adresini güncel tutmak ve güvenilir bir telegram hesabı adresi belirlemek ile yükümlüdürler. İletişim bilgilerinin değiştirilmesi halinde Kullanıcı, Platform bilgilendirmek ile yükümlüdür. 13) UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu Sözleşme’den doğacak tüm ihtilaflara Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğacak tüm ihtilaflara ilişkin olarak AYDIN KUŞADASI mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

Bize Ulaşın

HacıFeyzullah Mah. Sabri Mumcu Cad. 2.Sok. No:6 Kuşadası/AYDIN

destek@adafiy.com

05337631545

İletişime Geçin